Wroclaw Üniversitesi (UWr)

Eğitim Kurumu Hakkında
  

Wroclaw Üniversitesi

1702’de kurulan Wrocław Üniversitesi (Leh: Uniwersytet Wrocławski; Alm: Universität Breslau; Latin: Universitas Wratislaviensis, İng: University of Wrocław) 300 yıldan fazla zengin bir tarihe sahiptir. Cizvitler tarafından işletilen eğitim kurumları dertop edilerek, Polonya’nın en büyük akademik kurumlarından biri haline gelen üniversiteyi Habsburg hanedanı üyesi Viyana doğumlu I. Leopold kurmuştur. Dolayısı ile Alman ekolüne sahiptir.

19. yüzyılın başında, üniversitedeki fakülte sayısı beşe ulaştı: Felsefe, Katolik Teoloji, Protestan İlahiyat, Hukuk ve Tıp. Daha sonra üniversite, bugün de aktif olan çok sayıda laboratuvar, müze ve departmanla genişletildi.

Üniversitenin ikinci kuruluş tarihi 1945’tir. Savaşta hasar gören üniversitenin onarılmasında, II. Dünya Savaşı’ndan sonra Jan Kazimierz University – Lviv Üniversitesi’nden bir grup profesör önayak olmuş, daha sonra bu profesörler Wroclaw Üniversitesinde eğitim vermeye ve araştırma faaliyetlerinde bulunmaya başlamışlardır. Hukuk ,yönetim, sanat, doğal bilimler, ziraat, veterinerlik, tıp, matematik, fizik ve kimya fakültelerini bu profesörler kurdular. Bu fakültelerden bazıları, daha sonraları başka üniversitelere dahil edildiler.

9 Nobel Ödüllü Üniversite

Yirminci yüzyılın başından itibaren, Wroclaw Üniversitesi dokuz Nobel ödülü sahibi kişiyi bünyesinde yetiştirdi. (Theodor Mommsen, Philipp Lenard, Eduard Buchner, Paul Ehrlich, Fritz Haber, Friedrich Bergius, Erwin Schrödinger, Otto Stern ve Max Born)

Bugün, Wroclaw Üniversitesi’nin odaklandığı tek alan bilimsel araştırmalardır. Okuldaki bilim adamları, Polonya’dan ve dünyadan , diğer yüksek öğretim kurumlarında çalışan bilim adamları ile irtibat halindedir. Üniversitenin başarısı Polonya’daki otoriteler kabul görmüştür, keza üniversiteye verilen devlet desteği önceki yıllara göre %80 artmıştır.

Birçok ülkede olduğu gibi, Polonya’da da ulusal kalite değerlendirme sistemi, eğitimin kalitesini artırmak için, ulusal stratejinin bir parçası haline gelmiştir. Her dört yılda bir Polonya Milli Eğitim Bakanlığı tüm Polonya üniversitelerine ait fakülteleri değerlendirmeye almaktadır. 2013’te Wroclaw Üniversitesi’ne ait 10 fakülteden dokuzu en yüksek kalite standartlarında, biri de ikinci derece yüksek kalite’de değerlendirilmiştir.

Girişimcilik Akademisi, Wroclaw Üniveristesi’nin yeni bir birimi olarak, kendi işlerini kuracak öğrencilere yardım amacıyla kurulmuş olup, öğrencilere ücretsiz girişim tavsiyeleri, seminerler ve ofis alanı hizmetleri sunmaktadır. Girişimcilik Akademisi, teknoloji merkezi, ofis alanları, konferans merkezi ve modern multimedya donanımlara sahip Wroclaw Teknoloji Parkı ile işbirliği içindedir. Teknoloji Parkı’nın amacı Wroclaw’ın bilimsel ve endüstriyel potansiyelini kullanmak ve bölgeyi ileri teknolojiye teşvik etmektir.

Bugün, Wroclaw Üniversite’si, 10 fakültedeki 40.000 öğrencisi ve 1.300 doktora öğrencisi ile bölgedeki en büyük üniversitedir. Her yıl 9000 öğrenci mezun etmektedir.

Wroclaw Üniversitesi lisans , yüksek lisans ve doktora derecelerinde eğitim vermektedir.Tüm fakültelerde en azından İngilizce olarak 1 yüksek lisans programı sunar. Wroclaw Üniversitesinin tüm dünyadan yüksek öğretim kurumları ile Erasmus, ISEP, CEEPUS ve Fullbright başta olmak üzere birçok farklı değişim programları anlaşmaları vardır. Değişim öğrencileri genellikle 1 ya da 2 dönem Wroclaw’da misafir olduktan sonra bazıları geri dönerek eğitimlerine Wroclaw’da devam ederler.

İngilizce Bölüm Listesi

Türk öğrenciler için bölüm ücretleri yıllık 3000 Euro, AB pasaportlular için genel ücret 1500, bazı bölümler 2000 Euro’dur.
(Rakamlar bilgilendirme amaçlı olup, bunlar ELT hizmet satış ücreti değildir.

Program Adı Süre Başlangış tarihleri Ücret (Yıl/Euro)
İngilizce Hazırlık € 3.300
Lehçe Hazırlık € 2.500
İngilizce Lisans Programları
İşletme ve Yönetim 3 yıl 1 Ekim € 3.200
Siyaset Bilimi (Karşılaştırmalı Siyaset) 3 yıl 1 Ekim / 20 Şubat € 3.200
Uluslararası İlişkiler (Küresel Çalışmalar) 3 yıl 1 Ekim € 3.200
Classics and European Identity 3 yıl 1 Ekim € 3.200
Biyoteknoloji 3 yıl 1 Ekim € 3.200
Avrupa Kültürü 3 yıl 1 Ekim € 3.200
Kimya 3 yıl 1 Ekim € 3.200
İngiliz Filolojisi 3 yıl 1 Ekim € 3.200
Antik (Uygarlıklar/Çağlar) ve Arkeoloji 3 yıl 1 Ekim € 3.200
İngilizce Master Programları
Yönetim Ekonomisi 2 yıl 1 Ekim / 20 Şubat € 3.200
Kimya 2 yıl 1 Ekim € 3.200
Uluslararası İlişkiler(Küresel Çalışmalar) 2 yıl 1 Ekim € 3.200
Siyaset Bilimi 2 yıl 1 Ekim / 20 Şubat € 3.200
Avrupa Çalışmaları 2 yıl 1 Ekim / 20 Şubat € 3.200
Gazetecilik ve Sosyal İletişim 2 yıl 1 Ekim € 3.200
Turizm 2 yıl 1 Ekim € 3.200
Uluslararası Örgütlerde Yönetim 2 yıl 1 Ekim € 3.200
Sosyoloji – Kültürlerarası Arabuluculuk 2 yıl 1 Ekim € 3.200
Kültürel İletişim 2 yıl 1 Ekim € 3.200
İngiliz Filolojisi 2 yıl 1 Ekim € 3.200
Görüntü İletişim (Reklam, Halkla İlişkiler, Marka) 2 yıl 1 Ekim € 3.200
Deneysel ve Kuramsal Dilbilim 2 yıl 1 Ekim € 3.200
Uluslararası ve Avrupa Hukuku (LLM) 2 yıl 1 Ekim € 3.200
İngilizce Doktora Programları
Tüm doktora programları 4 yıl 1 Ekim/1 Mart € 4.000
WhatsApp chat