University of Sussex

Eğitim Kurumu Hakkında
  

 UNIVERSITY OF SUSSEX HAKKINDA

İngiltere’nin güneyindeki Brighton’da bulunan Sussex Üniversitesi, 1960’larda kurulan İngiltere üniversiteleri dalgası arasında yer alan bir kamu araştırma kurumudur. Kısa bir süre sonra savaş sonrası sosyal değişim ve öğrenci radikalizmi ile özdeşleşti ve çağdaş kılığında, 17.000 civarında öğrencinin canlı bir çok kültürlü topluluğu ve disiplinlerarasılık ve uluslararası ortaklıklara bağlılığı oluştu.

Üniversite öğrencilerinin üçte birinden fazlası yüksek lisans programlarına kayıtlıdır. 2015 yılında Attenborough Merkezi’nin açılışını yaparken, kampüste 350 kişilik bir oditoryum, bir galeri, prova stüdyoları ve öğretim alanı bulunan yeni bir sanat merkezi oluştu.

Sussex Üniversitesi, kozmopolit sahil kenti Brighton yakınlarındaki Doğu Sussex’te yer almaktadır. ve South Downs Ulusal Parkı ile çevrilidir. Birleşik Krallık’ta en çekici yer olarak kabul edilen bağımsız kampüs, mimar Sir Basil Spence tarafından tasarlanmıştır.

Sussex Üniversitesi Sanat bölümü, Virginia Woolf, Rudyard Kipling ve Jane Austen’in el yazmalarını ve ilk baskılarını içeren The Keep adlı dünya çapında bir arşive ev sahipliği yapmaktadır.

 EĞİTİM VE YURT ÜCRETLERİ

Sertifika, mesleki diploma ve lisans ücretleri bölüme ve alınan kredilere göre değişiklik göstermektedir.

Kay ı t S ü reci: -Online form doldurulduktan sonra kayıt ücreti 100£ yatırılarak ilk aşama tamamlanır.

-Okuldan gelen kabul mektubundan sonra ilk yarıyıl ücreti ödenir.

-Ödeme onayı ve kabul mektubuyla beraber vize süreci başlatılır.

-Vize çıktıktan sonra kayıt kesinleştirilir.

 KABUL ŞARTLARI VE GEREKLİ BELGELER

Sertifika ve Mesleki Diploma Programlar ı İ ngilizce Kabul Ko ş ullar ı :

IELTS: 6.0

TOEFL: 550 (Paper Based Test) / 80 (İnternet Based Test)

Lisans Programlar ı İ ngilizce Kabul Ko ş ullar ı :

IELTS: 6.5

TOEFL: 560 (Paper Based Test) / 84 (İnternet Based Test)

Yüksek Lisans Programlar ı İ ngilizce Kabul Ko ş ullar ı :

IELTS: 6.5

TOEFL: 580 (Paper Based Test) / 88 (İnternet Based Test)

 EK BİLGİLER

-Uluslararası Öğrenci Ofisi yeni kabul edilen tüm uluslararası öğrenciler için ilk duraktır. Personeller farklı kültür ve eğitim sistemlerinden gelen öğrencilerin ihtiyaçlarına duyarlıdır.

-Öğrencilerin, okul kampüsünde işe başvurma şansı olduğu gibi, dışarıdaki işlere başvurma konusunda destek alma şansları da vardır.

-İngilizce yeterliliğine sahip olmayan öğrenciler için İngilizce kursu alma şansı vardır.

-Üniversiteye geçiş için danışma ve destek birimi vardır.

 SUNULAN LİSANS ÜSTÜ PROGRAMLAR

 SUNULAN LİSANS PROGRAMLARI

WhatsApp chat