University of Glasgow

Eğitim Kurumu Hakkında
  

 UNIVERSITY OF GLASGOW HAKKINDA

1451 yılında kurulan Glasgow Üniversitesi, İngiltere’nin dördüncü en eski üniversitesidir ve şimdi 6.700’ün üzerinde personeli ve 570 milyon £ ‘luk bir ciro ile dünyanın en geniş kapsamlı, yoğun araştırma ağırlıklı üniversitelerinden biridir.

Disiplinler ve disiplinlerarası ekipler içinde araştırma mükemmelliği, üniversitenin stratejisinin kalbinde yer alır ve Glasgow’un küresel zorluklarla başa çıkmasına yardımcı olur. 2013 yılında üniversitenin Boyd Orr Merkezi, İngiltere’deki ve birçok gelişmekte olan ülkede tarım topluluklarını rahatsız eden bulaşıcı hastalıklarla mücadelede etkisi için Kraliçe Yıldönümü Ödülünü kazandı. İngiltere’deki üniversitelerde araştırma kalitesinin en son değerlendirmesinde, üniversitenin araştırmalarının% 31’i öncüve % 50’si de uluslararası alanda mükemmel bir performans sergilemiştir.

Üniversitenin kampüsü, modern eğitim ve araştırma tesislerinin yanı sıra 100’den fazla listelenmiş binaya ev sahipliği yapıyor ayrıca 19.000’den fazla lisans öğrencisine ve 7.600’den fazla lisansüstü öğrenciye ev sahipliği yapıyor. Glasgow, İngiltere’de 1840 yılında bir Mühendislik Profesörü’nü atayan ilk üniversiteydi ve birçok öncü başarısı, 1958’de dünyanın ilk ultrason görüntülerini bir fetusun yayınlanmasını içeriyordu. Önümüzdeki birkaç yıl içinde, Glasgow’daki kampüs 775 milyon poundluk bir kalkınma planı ile daha da büyüyecek.

Kuruluşundan bu yana, Glasgow dünya çapında yaratıcı ve hareketli ortaklıklar kurmuştur ve bugün, öğrencilerin% 27’si ve akademik personelin% ​​31’i denizaşırı ülkelerden gelmektedir.

 EĞİTİM VE YURT ÜCRETLERİ

Sertifika, mesleki diploma ve lisans ücretleri bölüme ve alınan kredilere göre değişiklik göstermektedir.

Kay ı t S ü reci: -Online form doldurulduktan sonra kayıt ücreti 100£ yatırılarak ilk aşama tamamlanır.

-Okuldan gelen kabul mektubundan sonra ilk yarıyıl ücreti ödenir.

-Ödeme onayı ve kabul mektubuyla beraber vize süreci başlatılır.

-Vize çıktıktan sonra kayıt kesinleştirilir.

 KABUL ŞARTLARI VE GEREKLİ BELGELER

Sertifika ve Mesleki Diploma Programlar ı İ ngilizce Kabul Ko ş ullar ı :

IELTS: 6.0

TOEFL: 550 (Paper Based Test) / 80 (İnternet Based Test)

Lisans Programlar ı İ ngilizce Kabul Ko ş ullar ı :

IELTS: 6.5

TOEFL: 560 (Paper Based Test) / 84 (İnternet Based Test)

Yüksek Lisans Programlar ı İ ngilizce Kabul Ko ş ullar ı :

IELTS: 6.5

TOEFL: 580 (Paper Based Test) / 88 (İnternet Based Test)

 EK BİLGİLER

-Uluslararası Öğrenci Ofisi yeni kabul edilen tüm uluslararası öğrenciler için ilk duraktır. Personeller farklı kültür ve eğitim sistemlerinden gelen öğrencilerin ihtiyaçlarına duyarlıdır.

-Öğrencilerin, okul kampüsünde işe başvurma şansı olduğu gibi, dışarıdaki işlere başvurma konusunda destek alma şansları da vardır.

-İngilizce yeterliliğine sahip olmayan öğrenciler için İngilizce kursu alma şansı vardır.

-Üniversiteye geçiş için danışma ve destek birimi vardır.

 SUNULAN LİSANS ÜSTÜ PROGRAMLAR

 SUNULAN LİSANS PROGRAMLARI

WhatsApp chat