BPP University

Eğitim Kurumu Hakkında
  

 BPP UNIVERSITY HAKKINDA

BPP Mesleki Eğitim Grubu, 1976 yılında Alan Brierley, Richard Price ve Charles Prior tarafından kurulmuştur. İlk kurulduğu yıllarda BPP Okulu, muhasebe öğrencilerine uzmanlık eğitimi vermekteydi. BPP (Brierley Price Prior) Hukuk Okulu 1992 yılında İngiltere, Londra’da açılmış, özel bir üniversitedir. Bünyesinde hukuk, işletme, finans, bankacılık, dişçilik, hemşirelik, psikoloji ve tıp gibi programlar bulunmaktadır. Üniversite her ne kadar Londra’da kurulmuş olsa da İngiltere’nin farklı bölgelerinde de okulları bulunmaktadır.

BPP Üniversitesi, birçok İngiliz ve Uluslararası hukuk firmaları ile birlikte çalışmaktadır. İngiliz ve Uluslararası firmalar, her yıl 25.000’in üzerinde çalışanlarını profesyonel gelişimleri için BPP Üniversitesinde eğitim aldırmaktadırlar.

London, Manchester, Birmingham, Bristol, Leeds, Liverpool, Cambridge ve Abingdon şehirlerinde öğrencilere eğitim vermektedir. BPP University Law School (Hukuk Okulu), School of Business and Technology (İşletme ve Teknoloji Okulu), School of Health (Sağlık Okulu) ve School of Nursing(Hemşirelik Okulu) fakülteleri olmak üzere İşletme, Hukuk ve Sağlık alanlarında programlar bulunmaktadır. Okul toplamda 4 fakülteden oluşmaktadır. Bunlar; BPP İşletme Fakültesi, BPP Hukuk Fakültesi, BPP Sağlık Fakültesi ve BPP Dil Eğitim Fakültesi’dir.

BPP Law School(BPP Hukuk Okulu): İngiltere’de Birmingham, Bristol, Cambridge, Leeds, Liverpool, Manchester and Swindon olmak üzere 7 farklı şehirde eğitim vermektedir.

BPP Business School (BPP İşletme Okulu): İngiltere’de Manchester ve Londra olmak üzere iki farklı şehirde eğitim vermektedir.

BPP School of Health ( BPP Sağlık Okulu): İngiltere’de Manchester, Londra ve Abington olmak üzere 3 farklı merkezde eğitim vermektedir.

BPP School of Foundation and English Language Studies (BPP Hazırlık ve Dil Programı)

 EĞİTİM VE YURT ÜCRETLERİ

Lisans

Ücret : 7,000-11,000 GBP

Yüksek Lisans

Ücret : 10,000 GBP

 KABUL ŞARTLARI VE GEREKLİ BELGELER

 EK BİLGİLER

 SUNULAN LİSANS ÜSTÜ PROGRAMLAR

 SUNULAN LİSANS PROGRAMLARI

WhatsApp chat